Free songs

Общи стаи
и кухня

Общи стаи на всеки етаж

Общите стаи
са на разположение на
всички гости на хостела.
Подходящи за отмора,
развлечение, хранене,
сутрешно кафе и др.

КОНТАКТИ


© 2013 Copyright by Hostel The Old House. All rights reserved.

TOP